DANH MỤC

Thẻ: BÚP TRÀ

Bao gồm: 1 hộp lớn, 2 hộp bát giác nhỏ, 180gr x 18 tép 10gr hồng trà, 1 túi vải. Kích thước: 22 x 18 x 8,5 cm Hộp Trà Truyền Thống - Hồng Shan Trà Hà ...