DANH MỤC

Thẻ: SHAN TUYẾT

MÔ TẢ SẢN PHẨM Xuất xứ: Nguyên liệu được thu hái từ vùng chè Shan Tuyết cổ thụ Hà Giang, ở độ cao trên 1000 m so với mực nước biển. Đây là loại trà tự nhiên ...

Bao gồm: 1 hộp lớn, 2 hộp gỗ nhỏ, 14 tép trà 10gr, 1 túi vải Kích thước: 22,5 x 17 x 8,5 cm Hộp Quà Vạn Xuân 2 (gỗ) -Trà Shan Tuyết Cổ Thụ được thiết kế ...

Bao gồm: 1 hộp lớn, 2 hộp bát giác nhỏ, 18 gói trà Shan Tuyết Tà Xùa 10gr, 1 túi vải. Kích thước: 22 x 18 x 8,5 cm Hộp Quà Truyền Thống - Trà Shan Tuyết Cổ ...