DANH MỤC

Thẻ: TRÀ BÚP

Trà Xanh Gia Bảo Mã sản phẩm: GB Trà Xanh Tiêu chuẩn: Trà búp 1 tôm 2- 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100g, 200g, 500g Giá bán:         330.000đ/kg (chưa VAT) Trà Xanh Gia ...

Trà Xanh Gia Bảo Mã sản phẩm: GB Trà Xanh Tiêu chuẩn: Trà búp 1 tôm 2- 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100gr, 200gr, 500gr Giá bán:         330.000đ/kg (chưa VAT) Trà Xanh Gia ...

Trà Gia Bảo Truyền Thống Mã sản phẩm: TGB Truyền Thống Tiểu chuẩn:    Trà búp 1 tôm 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100gr ,200gr, 500gr Giá bán:         250.000đ/kg (chưa VAT) Trà Gia ...

Trà Xanh Gia Bảo Mã sản phẩm: GB Trà Xanh Tiêu chuẩn: Trà búp 1 tôm 2- 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100gr, 200gr, 500gr Giá bán:         330.000đ/kg (chưa VAT) Trà Xanh Gia ...

- Trà Gia Bảo Truyền Thống Mã sản phẩm: TGB Truyền Thống Tiểu chuẩn:    Trà búp 1 tôm 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100g ,200g, 500g Giá bán:         250.000đ/kg (chưa VAT) Trà Gia ...

Trà Móc Câu Gia Bảo Mã sản phẩm: TGB Móc Câu Tiêu chuẩn: Trà búp 1 tôm 2- 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100g, 200g, 500g Giá bán:         450.000đ/kg (chưa VAT) Trà Móc ...

- Trà Gia Bảo Truyền Thống Mã sản phẩm: TGB Truyền Thống Tiểu chuẩn:    Trà búp 1 tôm 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100gr ,200gr, 500gr Giá bán:         250.000đ/kg (chưa VAT) Trà Gia ...

Trà Móc Câu Gia Bảo Mã sản phẩm: TGB Móc Câu Tiêu chuẩn: Trà búp 1 tôm 2- 3 lá non. Đóng gói:       Hút chân không 100g, 200g, 500g Giá bán:         450.000đ/kg (chưa VAT) Trà Móc ...