DANH MỤC

Thẻ: TUYẾT CỔ THỤ

TẠI SAO “BẠCH TRÀ TIÊN” LẠI QUÝ HIẾM & ĐẮT ĐỎ ĐẾN VẬY? Bạch Trà Tiên là giống trà Shan lá to, mọc duy nhất nơi đỉnh núi sương mờ Tây Côn Lĩnh – Hoàng Su ...